DISC Analyse

Krijg meer inzicht in jezelf, de individuele medewerker, het team of een sollicitant.

Wat is DISC ?

Het DISC model geeft inzicht in gedrags- en communicatiestijl en de verschillen tussen mensen.

Met de persoonlijke DISC analyse krijg je niet alleen inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Je krijgt inzicht in je natuurlijke manier van doen, jouw communicatiestijl en hoe je onder druk omgaat met situaties.

De basis DISC analyse is aan te vullen met een aantal extra opties. Zo kunnen ook Leiderschapskwaliteiten gemeten worden of kan de module Drijfveren en/of de module Denkstijlen toegevoegd worden. Vanzelfsprekend geldt; hoe completer de analyse, hoe groter het inzicht.

DISC draagt bij aan betere resultaten.

De inzichten verbeteren communicatie en samenwerking verbeteren en helpen conflicten voorkomen en oplossen. Daarnaast vergroot DISC (individuele) effectiviteit en wordt het benutten van talenten gestimuleerd. DISC is een handvat om verschillen tussen mensen beter te begrijpen en deze te benutten en bevordert daardoor de wisselwerking binnen een team.

Of het nu gaat om teamtraining of persoonlijke ontwikkeling; een DISC analyse is een zeer waardevol instrument!

De toepasbaarheid van DISC

DISC kan onder andere op de volgende gebieden worden ingezet:

  • Leiding geven
  • Effectieve communicatie
  • Oplossen van problemen en managen van conflicten                         
  • Samenstellen van teams
  • Betere samenwerking binnen teams
  • Werving en selectie

 
Meer weten? Neem dan contact op!