Conflictbemiddeling

Conflicten zijn onprettig en kostbaar!

Immers; een verstoorde verhouding met een medewerker, collega of klant kan ten koste gaan van werkplezier, gezondheid, samenwerking en resultaten.              Dreigt er een conflict dan kan gespreksbegeleiding uitkomst bieden.

Als (gecertificeerd) conflictbemiddelaar geef ik geen mening over de kwestie en geef ik geen advies over een mogelijke oplossing. Wel neem ik de rol van gespreksleider op me. Hierdoor wordt het mogelijk op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan, worden zaken voor beide partijen duidelijk en kan er gewerkt worden aan het tezamen komen tot een oplossing.

Bemiddeling biedt de kans om escalatie van het conflict, definitief verstoorde verhoudingen en kosten te voorkomen. Het doel is de communicatie te herstellen en onder begeleiding samen te zoeken naar een oplossing; waar mogelijk met behoud van de relatie.

Wanneer je meer informatie wilt over gespreksbegeleiding of bemiddeling, aarzel dan niet om contact op te nemen.