Training – Coaching – Klankbord

Training

Een groepstraining start veelal met onderdelen waarin het verkrijgen en behouden van een positieve basishouding en de basisbegrippen van communicatie aan bod komen. Daarna wordt ingegaan op het leerdoel om zo de specifiek benodigde vaardigheden en technieken aan te leren of te verbeteren.

Of het nu gaat om gesprekstechnieken, klantgerichtheid, leiding geven, een beurstraining of optimaal samenwerken; met optimale communicatie als basis reikt Cascade u datgene aan wat u nodig hebt om zo te komen tot betere resultaten. Hebt u vragen over de mogelijkheden aarzel dan niet en vraag informatie aan.

Coaching

Wilt u heel gericht aan de slag om bijvoorbeeld communicatie– of managementvaardigheden te verbeteren? Of worstelt u met een vraag die uw werkprestaties of werkplezier in de weg zit? Kies dan voor een individueel coachingstraject.

Op basis van een intakegesprek waarin uw wensen en aandachtspunten worden besproken, wordt een plan van aanpak gemaakt. U kunt vervolgens gericht en in een vertrouwelijke sfeer werken aan uw vaardigheden, stappen in de gewenste richting zetten of werken aan gewenste veranderingen.

Niet alleen de “traditionele” manier van coachen wordt toegepast, maar daar waar het passend is, kan ook voor een meer provocatieve aanpak gekozen worden. Dit houdt in dat u met “humor en hart” geprikkeld en uitgedaagd wordt, waardoor u soms verrassend snel tot (nieuwe) inzichten komt! Ook wordt gebruik gemaakt van de methode Progressiegericht coachen: een methode waarmee u snel progressie kunt boeken in hetgeen u oplossen of verbeteren wilt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan even contact op!

Wilt u een (zelforganiserend) team laten coachen? Dat kan!

Een coach geeft geen opdrachten, stuurt niet aan en gaat niet over de vakinhoud, maar ondersteunt het team in alles wat nodig is om gezamenlijk tot de gewenste resultaten te komen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Teamcoaching kan daarom vele onderwerpen beslaan, zoals bijvoorbeeld communicatie, aanspreken en afspreken, het nemen van beslissingen en effectief vergaderen. Wilt u meer weten over teamcoaching, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Klankbord

Bent u teamleider, manager of directeur-eigenaar, dan zijn er vanzelfsprekend momenten waarop u van gedachten wilt wisselen met iemand die objectief naar de situatie of kwestie kijkt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als zich een uitzonderlijke situatie voordoet, het bedrijf of team verandert, of er specifieke zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Ook kunnen er momenten zijn dat u zaken binnen het bedrijf wilt veranderen of professionaliseren. Op die momenten is het prettig een klankbord te hebben en te kunnen brainstormen met een objectieve gesprekspartner om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

U kunt mij inschakelen als klankbord. U kunt dan sparren met een ervaren en objectieve gesprekspartner die met een frisse blik naar u en het bedrijf kijkt én u krijgt waar nodig de tools om zaken effectief aan te pakken. Vanzelfsprekend geschiedt e.e.a in volledige vertrouwelijkheid. Wilt u eens kennismaken om te bespreken wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op!