DISC Analyse

Krijg meer inzicht in uzelf, de individuele medewerker, uw team of een sollicitant.

Naast de training en coaching die ik verzorg als communicatie specialist, ben ik gecertificeerd DISC trainer.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gedragskenmerken in vier groepen verdeeld kunnen worden; D, I, S en C.

Het DISC model geeft inzicht in gedrags- en communicatiestijl en de verschillen tussen mensen. Deze gedragsstijlen hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen en hoe we communiceren, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

De basis DISC analyse kunt u aanvullen met een aantal extra’s. Zo kunt u ook Leiderschapskwaliteiten laten meten of kunt u de module Drijfveren en/of de module Denkstijlen toevoegen. Vanzelfsprekend geldt; hoe completer de analyse, hoe completer het inzicht.

Met de persoonlijke DISC analyse krijgt u inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in uzelf. U krijgt ook inzicht in uw natuurlijke manier van doen, uw communicatiestijl en hoe u omgaat met situaties onder druk. Het onderdeel Denkstijlen laat zien wat uw rol kan zijn in een beslissingsproces en hoe u (nieuwe) situaties en taken aangaat. Het onderdeel Drijfveren maakt duidelijk vanuit welke waarden u handelt. DISC vergroot inzicht in gedrag, helpt communicatie verbeteren, conflicten voorkomen en oplossen. Daarnaast vergroot het verkregen inzicht (individuele) effectiviteit binnen de organisatie en wordt het benutten van talenten gestimuleerd. DISC is een handvat om verschillen tussen mensen beter te begrijpen en te benutten. Daardoor bevordert DISC de onderlinge wisselwerking binnen een team hetgeen resulteert in betere prestaties.

Het volgen van een DISC training is zeer geschikt voor teams. Daarnaast is DISC zeer waardevol als onderdeel van een individueel coachingstraject.

De toepasbaarheid van DISC

DISC kan onder andere op de volgende gebieden worden ingezet:

 • Leiding geven
 • Werving en selectie
 • Samenstellen van teams
 • Betere samenwerking binnen teams
 • Oplossen van problemen en managen van conflicten
 • Verbeteren van de effectiviteit in communicatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op!

 

 • Training
 • Coaching
 • Leidinggeven
 • Conflictbemiddeling
 • DISC analyse
 • Gesprekstechnieken
 • Vergadertechniek
 • Presenteren
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leiderschap
 • Sollicitatie
 • Samenwerken