Conflictbemiddeling

Een conflict kan op diverse vlakken schade berokkenen. Nog afgezien van het feit dat een conflict veel onrust en spanning met zich mee brengt kan een conflict geld kosten. Immers; een verstoorde verhouding met een medewerker, collega of klant kan ten koste van werkplezier, gezondheid, samenwerking en resultaten gaan en dus kostbaar zijn!

Ik ben gecertificeerd conflictbemiddelaar en u kunt mij inschakelen om te komen tot een door beide partijen gedragen oplossing. Voorwaarde voor een bemiddelingstraject is dat iedere deelnemer hieraan vrijwillig deelneemt en zich inzet voor het vinden van een oplossing.

Als conflictbemiddelaar geef ik geen mening over de kwestie en geef ik geen advies over een mogelijke oplossing. Wel neem ik in bemiddelingstrajecten de rol van gespreksleider op me. Hierdoor wordt het mogelijk op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan, worden zaken voor beide partijen duidelijk en kan er gewerkt worden aan het tezamen komen tot een oplossing.

Bemiddeling biedt de kans om escalatie van het conflict, definitief verstoorde verhoudingen en kosten te voorkomen. Het doel is de communicatie te herstellen en onder begeleiding samen te zoeken naar een oplossing; waar mogelijk met behoud van de relatie.

 

Heeft u een (dreigend) conflict met uw werknemer, met een klant of zijn uw medewerkers in een conflict beland? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden tot een traject dat leidt naar een oplossing te bespreken!

Wanneer u meer informatie wilt over een bemiddelingstraject, aarzel dan niet om contact op te nemen.