Conflictbemiddeling

Een conflict kan op diverse vlakken schade berokkenen. Nog afgezien van het feit dat een conflict veel onrust en spanning met zich mee brengt kan een conflict geld kosten. Immers; een verstoorde verhouding met een klant of zakenrelatie of herhaaldelijk of langdurig verzuim van een werknemer kan kostbaar zijn!

Ik ben gecertificeerd conflictbemiddelaar en u kunt mij inschakelen om te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing. Voorwaarde voor een bemiddelingstraject is dat iedere deelnemer hieraan vrijwillig deelneemt en zich inzet voor het vinden van een oplossing.

Als conflictbemiddelaar neem ik in bemiddelingstrajecten de rol van gespreksleider op me. Hierdoor worden zaken duidelijk en kan er aangestuurd worden op een oplossing.

Bemiddeling biedt de kans om escalatie van het conflict, definitief verstoorde verhoudingen en kosten te voorkomen. Het doel is de communicatie te herstellen en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing; waar mogelijk met behoud van de relatie.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een werknemer meldde zich elke maandag ziek. Collega’s en de werkgever stoorden zich hier enorm aan en vulden de reden voor het verzuim zelf in. De gevolgen waren een slechte sfeer op de werkvloer en een gebrek aan productiviteit. Het gesprek is aangegaan en wat bleek; de werknemer had ieder weekend migraine-aanvallen waardoor hij stelselmatig op maandag nog niet fit genoeg was om aan het werk te gaan. Dit verraste een ieder en zorgde voor meer begrip. Door vervolgens in een kort coachingstraject een plan te maken met de werknemer om migraine aanvallen te voorkomen en er beter mee om te gaan is het betreffende verzuim vrijwel niet meer voor gekomen. Gevolg; een betere sfeer binnen het team, hogere productiviteit en beduidend minder verzuimkosten.

Heeft u een (dreigend) conflict met uw werknemer, met een (zaken)relatie of zijn uw medewerkers in een conflict beland? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden tot een traject dat leidt naar een oplossing te bespreken!

Wanneer u meer informatie wilt over een bemiddelingstraject, aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

 • Training
 • Coaching
 • Leidinggeven
 • Conflictbemiddeling
 • DISC analyse
 • Gesprekstechnieken
 • Vergadertechniek
 • Presenteren
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leiderschap
 • Sollicitatie
 • Samenwerken